Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NORGESGRUPPEN MED NY FAIRTRADE-AVTALE

Norway, 2016-Oct-04 — /EPR Retail News/ — Gjennom ny avtale sikrer man tett forbindelse mellom kunnskap om internasjonal rettferdig handel og norsk dagligvare. Samarbeidet skal fremme og øke tilgjengeligheten av Fairtrade-merkede varer, slik at norske forbrukere kan velge produkter som bidrar til bærekraftig utvikling.

I NorgesGruppens strategi for etikk og miljø i verdikjeden er menneskerettigheter en av tre hovedtemaer og et mål om 15% årlig økning av sertifiserte produkter. I 2015 økte NorgesGruppen omsetningen av Fairtrade-sertifiserte produkter med 40.1%. Størst vekst var det på bananer, roser og kaffe.

– Det er knyttet risiko for brudd på menneskerettigheter til mange av råvarene vi er avhengige av. Sammen med våre etiske retningslinjer for leverandører, vil gode sertifiseringsordninger bidra til å minimere denne risikoen, sier Bjart Thorkil Pedersen fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen.

– Ved å velge Fairtrade støtter vi i tillegg opp om småskalabonden ved en mer rettferdig pris og bidrar dermed til fattigdomsbekjempelse. Gjennom Fairtrade bidrar vi til å redusere risiko i egen verdikjede og samtidig oppnåelse av flere sentrale mål i FNs bærekraftsmål, forklarer Pedersen.

Merkeordningen Fairtrade er bygget på et sett med standarder som skal følges av både dem som dyrker råvarene og av dem som handler med dem. Minimumspris på råvare, forbud mot barne- og slavearbeid, krav til ytterligere ILO-konvensjoner for å sikre arbeiderenes rettigheter, styrking av kvinners rettigheter, krav til miljø og klima, samt premium til sosiale utviklingsprosjekter er sentrale stikkord.

– Vi er selvfølgelig glade for ny og styrket avtale med NorgesGruppen. At NorgesGruppen ønsker samarbeid på utsatte råvarer viser at de tar ansvar for de som trenger det mest bakerst i verdikjeden. Småskalabonden er ekstremt viktig for oppnåelse av FNs bærekraftsmål og her er vi som merkeordning unike. Vi ser frem til videre samarbeid og håper flere av leverandørene til NorgesGruppen også vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål ved å sertifisere sine produkter, uttaler Marianne Størseth daglig leder i Fairtrade Norge.

Kontakt oss:
NorgesGruppen ASA
Karenslyst allé 12-14, postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
(+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen ASA

EPR Retail News