EU-kommisjonen har godkjent at NorgesGruppen overtar 49 prosent av Eurocash fra Axfood

Norway, 2017-Aug-21 — /EPR Retail News/ — Overtakelsen vil bidra til å styrke samarbeidet mellom Axfood og NorgesGruppen, som i flere år har hatt et samarbeid gjennom den nordiske innkjøpsorganisasjonen United Nordic.

– For å få fornyet tillit fra kundene i årene fremover bør vi styrke vår kunnskap om markeder utover våre landegrenser, noe denne avtalen vil bidra til å gjøre, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Eurocash Food AB har åtte dagligvarebutikker ved grensen mellom Norge og Sverige. For mer informasjon se tidligere publisert artikkel.

KONTAKTPERSON:
Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495

Source: NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i matvarer

NorgesGruppen fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i matvarer

 

Samarbeidet i bransjen om å redusere salt i matvarer, har gitt resultater. NorgesGruppen har vært sentral, blant annet ved å fjerne all salt i kjøttdeiger og redusere salt i brød. Arbeidet fortsetter for fullt. Målene er ambisiøse.

Oslo, Norway, 2017-Jun-09 — /EPR Retail News/ — Mandag 29. mai var sentrale aktører i næringslivet igjen samlet hos helseminister Bent Høie. Her ble en statusrapport fra Saltpartnerskapet fremlagt av Helsedirektoratet, og den viste at saltinnholdet i sentrale matvaregrupper allerede ligger på nivå med saltmålene for 2018. Dette gjelder blant annet en rekke brød- og kjøttprodukter.

– Matvarebransjen har vist at samarbeid bidrar til en bedre folkehelse. Jeg er fornøyd med grepene som er tatt så langt, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding fra Regjeringen.

Matvarer som bidrar mest
– For oss har det vært viktig å starte med de matvarene som bidrar mest til salt i kostholdet, hvilket blant annet er kjøttprodukter og brød, nettopp fordi vi spiser så mye av dette, sier Aina Marie Lien, fagsjef sunnhet og ernæring i NorgesGruppen.

Fjerningen av salt i alle kjøttdeigene i NorgesGruppens butikker, dvs. KIWI, MENY, Spar og Joker, innebærer en årlig saltreduksjon på 115 tonn, hvis resten av bransjen følger etter er potensialet ytterligere 140 tonn. Mindre salt i brødene (fra Bakehuset) utgjør en saltreduksjon på drøye 15 tonn per år.
– Det har vært viktig for oss å redusere saltet i alle de brødene vi selger mye av, slik som First Price kneip og KIWI-brødet. Reduksjoner her monner og treffer den jevne forbruker, sier Lien.

Saltreduksjonen i brødene er gjort gradvis for at brødene skal oppleves som like gode på smak., Eksempelvis er Norsk Fjellbrød fortsatt Norges mest solgte brød etter en reduksjon fra 1,3 gram til 1,0 gram pr 100 gram brød (23% reduksjon).

Krydder, supper og sauser
I NorgesGruppen fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i matvarer. Målet er å redusere saltinnholdet med 20 prosent innen 2020, noe som tilsvarer 200 tonn per år.
– Målene er ambisiøse. Vi fortsetter å se på kjøtt og brød, men følger også opp de konkrete målene som er satt for rundt hundre ulike matvarekategorier. Nå prioriterer vi krydder, sauser, supper og ferdigretter, fordi disse varegruppene står for en stor andel av det totale saltinntaket, sier Lien.

– Målet vårt er å redusere saltinnholdet med 20 prosent innen 2020, sier Aina Lien, fagsjef sunnhet og ernæring i NorgesGruppen.

Her finner du mer informasjon om vår helsesatsing.

FAKTA

 • Det daglige saltinntaket er i dag i snitt 10 gram per person. Tallet er noe lavere for kvinner enn menn. Det er stor variasjon fra person til person.
 • Anbefalt daglig inntak er 5 gram per person.
 • Ca. 3/4 av saltet kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder. En reduksjon i saltinnholdet i maten vi kjøper eller får servert vil gjøre en stor forskjell.
 • En nedgang i saltinntak kan gi betydelige helsegevinster.Sideinnhold For mye salt fører til økt blodtrykk, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse.
 • I Saltpartnerskapet, helseminister Bent Høies samarbeidsprosjekt med aktører i dagligvarebransjen, er målet 15% redusert saltinntak innen 2018. Fra 2018 settes nye mål for videre saltreduksjon i matvarer. Det langsiktige målet er gjennomsnittlig saltinntak skal reduseres med 30 prosent innen 2025.

KONTAKTPERSON:
Nina Horn Hynne
Kommunikasjonsrådgiver produkt og trender
93444213

Source: NorgesGruppen ASA

###

NORGESGRUPPEN UTE MED BÆREKRAFTSRAPPORT 2016

NORGESGRUPPEN UTE MED BÆREKRAFTSRAPPORT 2016

 

Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling, det er også god butikk, sier Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen.

Norway, 2017-Apr-06 — /EPR Retail News/ — På NorgesGruppens bærekraftseminar 4. april presenterte Runar Hollevik den ferske bærekraftsrapporten 2016.

Her kan du lese NorgesGruppens bærekraftsrapport 2016.

Bærekraftrapporten inneholder resultater og mål innen helse, miljø, mangfold og lokal verdiskaping.

– Dette er områder hvor våre tiltak kan gi stor effekt for samfunnet, og samtidig by på forretningsmuligheter og god lønnsomhet for konsernet. Innsatsområdene har imidlertid liten verdi uten et sterkt fundament – en ansvarlig verdikjede, sa Runar Hollevik på seminaret.

Å jobbe ansvarlig med verdikjeden handler om å vite at man er en del av en lang, global og kompleks verdikjede. NorgesGruppen arbeider metodisk og måltrettet i hvert ledd for å sikre at produktene vi selger, lever opp til krav for mattrygghet, kvalitet, miljø og etikk.

Contact: (+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen

###

NORGESGRUPPEN SKAL HALVERE SITT MATSVINN INNEN 2025

NORGESGRUPPEN SKAL HALVERE SITT MATSVINN INNEN 2025

 

Norway, 2017-Apr-05 — /EPR Retail News/ — Alle selskapene i NorgesGruppen har satt seg et felles mål om å halvere sitt matsvinn innen 2025. Det er verken bra for lommeboka, miljøet eller samfunnet at spisbar mat går i søpla.

– Vi skal redusere matkasting i egen drift med 25 prosent innen 2020, og 50 prosent innen 2025 sammenlignet med tall fra 2015. Det er et konkret og offensivt mål, og selv om vi i løpet av de siste årene har gjort mye på området, må vi skru tempoet kraftig opp, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Det kastes 355 000 tonn mat i Norge hvert år, ifølge tall fra ForMat-prosjektet i 2015.
61 prosent kastes av forbrukerne, 21 prosent i produksjonsleddet, 17 prosent i butikkleddet og 1 prosent hos grossist.

–  Det aller viktigste vi må lykkes med, er å ha optimal vareflyt. Butikkene må ha riktig varetrykk – som i praksis betyr at riktig mengde mat til enhver tid finnes i butikkhyllene. I tillegg er systematisk nedprising av varer som er som er i ferd med å gå ut på dato, svært effektivt, sier Hollevik.

Alle kjedene i NorgesGruppen har kommet godt i gang med systematisk nedprising. Det er populært blant kundene, og det monner for å redusere matavfallet. Et annet eksempel er å sørge for godt samarbeid med flere veldedige organisasjoner om donasjon av overskuddsmat, og etablering av flere matsentraler over hele landet.

I tillegg til å halvere matsvinnet, skal alt det som til slutt må kastes, gå til dyrefor eller biogassproduksjon.

– Ingenting skal gå til forbrenning, det er viktig for å sikre full ressursutnyttelse, avslutter Hollevik.

KONTAKTPERSON:

Signe Bunkholt Sæter
Kommunikasjonssjef samfunnsansvar og bærekraft
90137294

Source: NorgesGruppen ASA

###

DOLLY DIMPLE’S SELGES TIL DOMINO’S

Dolly Dimple’s selges til den verdensledende pizzaaktøren Domino’s Pizza. Ambisjonene om vekst i Norge er store.

OSLO, Norway, 2017-Mar-10 — /EPR Retail News/ — Konkurransen i restaurant- og servicehandelsmarkedet har den senere tid blitt forsterket ved at flere aktører har etablert seg.

– Det er en spennende mulighet for Dolly Dimple’s å ta del i utviklingen av verdens største merkevare innenfor pizzamarkedet. Domino’s vil kunne bidra til at restaurantene når ut til et større marked og flere pizzaelskere, sier kjededirektør Marianne Ødegaard Ribe.

NorgesGruppen ble kontaktet av flere potensielle kjøpere etter at det ble kjent at sammenslåingen med Peppes Pizza ikke ble godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kenneth Lorentzen, Country Manager for Domino’s Pizza i Norge ser frem til å utvikle selskapene videre og bli kjent med menneskene.
– Vårt langsiktige mål er å bli den ledende pizzaaktøren i Norge, sier Lorentzen. Dolly Dimple`s har en svært lang historie. Vi ser frem til å starte integreringen av selskapene og å bygge en solid plattform for videre vekst og utvikling, sier Kenneth Lorentzen.

FAKTA
Fakta om Domino’s Pizza
Domino’s Norge er eid av Pizza Pizza Norway AS.

Domino’s Pizza ble grunnlagt i 1960, og er i dag verdensledende på pizza-produksjon og takeaway. Pizzagiganten er rangert blant verdens mest kjente restaurantmerkevarer, med en global tilstedeværelse på 13.800 butikker i over 85 markeder. I fjor lå den globale salgsomsetningen på nesten 10.9 milliarder dollar, der USA alene stod for nesten halvparten av omsetningen. I fjerde kvartal lå salgsomsetningen på nesten 3.6 milliarder dollar, der det amerikanske markedet stod for 1.7 milliarder, og internasjonalt salg for 1.8 milliarder. I fjerde kvartal 2016, bestod 97 prosent av utsalgsstedene av selvstendige franchisetakere.

Domino’s fokuserer på innovativ teknologi som har bidratt til økt omsetning gjennom digitale flater. I 2016 ble omtrent halvparten (5.6 milliarder) av alle salg gjort gjennom hjemmeside, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon EchoTwitter og tekstmeldinger ved hjelp av kjedens egen pizza-emoji.

KONTAKTPERSON
Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495

SOURCE: NorgesGruppen ASA

NORGESGRUPPEN SIER NEI TIL MIKROPLAST

NORGESGRUPPEN SIER NEI TIL MIKROPLAST

 

Mikroplast er små partikler som skaper miljøproblemer ved at de ender opp i havet og videre inn i næringskjeden. NorgesGruppen har nå besluttet at produkter i butikk ikke skal inneholde mikroplast.

Oslo, Norway, 2017-Feb-23 — /EPR Retail News/ — NorgesGruppen har i dag ingen produkter med mikroplast. Dette gjelder både produkter fra merkevareleverandører og egne merkevarer.

Det er estimert at vi i Norge har utslipp av mikroplast på ca. 8000 tonn årlig. Plastbiter som er mindre enn fem millimeter regnes som mikroplast.

– Mikroplast er et miljøproblem og NorgesGruppen skal ikke ha varer i sortiment som inneholder mikroplast, sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen.

Miljødirektoratet peker særlig på kosmetikk og tannkrem som varegrupper hvor forbrukerne kan gjøre en forskjell.

– NorgesGruppen har jobbet over tid med å fase ut produkter med mikroplast innen hygieneprodukter og vaskemidler. Mikroplast kan typisk forekomme i tannkrem, såpe, skurekrem, hårprodukter og ansiktsskrubb, men ikke lenger i våre butikker sier Pedersen.

– Problemene knyttet til mikroplast har vært på dagsorden en god stund i bransjen. Vi har hatt et godt samarbeid med leverandørene for å finne gode løsninger. Selv om utfordringer knyttet til mikroplast ikke lenger er like store i vår bransje, er vi glade for at vi kan være tydelige på at vi ikke skal ha mikroplast i våre butikker, ikke minst fordi vi ser at enkelte forbrukere er usikre, sier Pedersen.

– Det er et økende fokus på plastforsøpling generelt, en utfordring NorgesGruppen tar på alvor. I arbeidet for å erstatte plast som lett havner i naturen, som for eksempel Q-tips, gikk NorgesGruppen i 2016 over fra plastpinner til papirpinner, sier Pedersen.

FAKTA

Fakta mikroplast:

 • I Norge slipper vi ut ca. 8000 tonn mikroplast årlig (Tallet inkluderer ikke mikroplasten som blir til når marin forsøpling brytes ned og deles opp i havet)
 • Mikroplast merkes ofte i ingrediensliste som Polyethylene (PE), Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP) eller Polymethyl methacrylate (PMMA)
 • Mikroplast (mikroskopiske plastkuler) finnes i en rekke hygieneprodukter og vaskemidler.
 • Mikroplast vaskes ut gjennom avløp og forurenser havet, brytes langsomt ned og tas opp i sjødyr.
 • Man tilsetter mikroplast i tannkrem og kremer for å få frem en slipeeffekt.
 • Både knuste olivenstener, granulert sukker og salt kan brukes for å erstatte mikroplast i hudpleieprodukter.

Contact: (+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen ASA

###

KIRKENS BYMISJON OG NORGESGRUPPEN SKAL SAMARBEIDE I TRE NYE ÅR

KIRKENS BYMISJON OG NORGESGRUPPEN SKAL SAMARBEIDE I TRE NYE ÅR

 

En ny avtale mellom Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen gir mulighet til å skape en forskjell for utsatte mennesker i gatemiljøene, og blant flyktninger og innvandrere.

Norway, 2017-Jan-31 — /EPR Retail News/ — Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen har samarbeidet i mange år om å gi flere mennesker gode måltider, som åpner opp for samtale og fellesskap. Samarbeidet har også handlet om å redusere matsvinn og hjelp til fattige tilreisende.

– Dette er en viktig avtale for oss, og en veldig god «match».  Her kan vi nå nye mål sammen i et viktig samfunnsarbeid, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

– Vi er stolte av samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Vi arbeider med mange av de samme verdiene, sier konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik.

Den nye avtalen gjelder for tre år. Samarbeidet er særlig knyttet til virksomheter på rusfeltet, arbeidstiltak med matdistribusjon og inkluderingsarbeid blant flyktninger og innvandrere.

En bedre hverdag

– Samarbeidet med Kirkens Bymisjon bidrar til at vi kommer videre i vår visjon om å gi mennesker en bedre hverdag.  I praksis handler det bl.a. om innsatsen for å redusere matsvinn ved at Kirkens Bymisjon tar imot matvarer fra våre butikker.  Det kan også være å utveksle erfaringer med å inkludere utsatte mennesker i arbeidslivet.  Med våre 28.000 ansatte har vi god anledning til inkluderingsarbeid i nærmiljøer, sier Hollevik.

Viktig for måltidsfellesskap

– For Kirkens Bymisjon er det spesielt meningsfylt å ha en samarbeidspartner  i matbransjen. Vi legger stor vekt på måltidsfellesskapet i vårt arbeid.  Med midlene fra denne avtalen blir slike muligheter styrket. Måltidsfellesskapene er arenaer for mange personlige møter som til sammen avdekker vesentlige samfunnsutfordringer.  Med NorgesGruppens verdiprofil kan vi samarbeide godt også om samfunnsarbeid med miljøprofil og helse-  og inkluderingstiltak, sier Hvambsal.

Contact:

Telefon: (+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen ASA

###

NorgesGruppen: NY SATSING FOR DOLLY DIMPLE’S

NorgesGruppen: NY SATSING FOR DOLLY DIMPLE’S

 

NorgesGruppen ønsker å fokusere på å styrke konkurransekraften til Dolly Dimple’s, etter at Nærings- og fiskeridepartementet sa nei til alliansen med Peppes Pizza.

Norway, 2017-Jan-24 — /EPR Retail News/ — Vi skal satse offensivt for å ytterligere posisjonere Dolly Dimple’s for vekst. Dette innebærer at vi nå rekrutterer ny daglig leder og økonomisjef, videreutvikler vår konkurransekraft og investerer i merkevaren, sier daglig leder i NorgesGruppen Servicehandel, Marianne Ødegaard Ribe.

Nærings- og fiskeridepartementet fattet i dag fredag 20. januar vedtak om å si nei til sammenslåingen av Peppes Pizza og Dolly Dimple’s. Umoe Restaurants, som eier Peppes Pizza, henvendte seg til NorgesGruppen Servicehandel for en stund tilbake med forespørsel om sammenslåing. Nærings- og fiskeridepartementet mener at en allianse mellom partene ville ha svekket konkurransen i markedet.

– Vi er stolte av innsatsviljen og motivasjonen til alle våre ansatte og franchisetakere, som har vært gjennom en uforutsigbar tid mens denne prosessen har pågått, sier Marianne.

Markedet har et stort og økende antall aktører som leverer pizza og andre måltidsløsninger, som alle konkurrerer om de samme kundene. Dolly Dimple´s har totalt 42 restauranter, herav 14 franchise-eide. I 2016 ble Dolly Dimple´s Lambertseter åpnet. Dolly Dimple´s har den siste tiden gjennomført flere salgsutløsende og synlige markedsføringskampanjer, og vant blant annet gull for beste kreative kommunikasjon i Norge med kampanjen Helt Texas.

KONTAKTPERSON:

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495

Source: Norges Gruppen

###

NorgesGruppen bli deleier i SVENSK DAGLIGVARESELSKAP Eurocash med 49% eierandel

NorgesGruppen bli deleier i SVENSK DAGLIGVARESELSKAP Eurocash med 49% eierandel

 

Axfood har signert en avtale om å kjøpe Eurocash Food AB, og NorgesGruppen vil deretter bli deleier i Eurocash med 49% eierandel. Axfood vil forbli majoritetseier i Eurocash med 51% eierandel.

Norway, 2017-Jan-24 — /EPR Retail News/ — Eurocash Food AB har åtte dagligvarebutikker ved grensen mellom Norge og Sverige. Sameiet i Eurocash vil bidra til å styrke samarbeidet mellom Axfood og NorgesGruppen, som i flere år har hatt et samarbeid gjennom den nordiske innkjøpsorganisasjonen United Nordic.

-Vi har et godt samarbeid med Axfood og vil med denne overtakelsen forsterke vår relasjon, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen. For å være attraktive nok for forbrukerne i årene fremover er det viktig for oss å øke vår kunnskap om markeder utover våre landegrenser, sier Hollevik.

-Samarbeidet med NorgesGruppen gir oss verdifull erfaring, og vi ser frem til å eie Eurocash i fellesskap, sier konsernsjef Anders Strålman i Axfood.

Deleierskapet i svenske Eurocash er en nysatsing for NorgesGruppen i markeder utenfor Norge. Eierandelen vil gi NorgesGruppen mer kunnskap om blant annet forbrukertrender, handlemønstre og vareutvalg.

Selgere av Eurocash Food AB er Conceptor Handel AS.

FAKTA

 • Eurocash Food AB har dagligvareprofilene Eurocash (lavpris) og Strömstad Mat (supermarked). Eurocash benytter Axfood (Dagab) som hovedgrossist og leverandør av butikkdata.
 • Axfood driver detalj- og grossisthandel med dagligvarer, gjennom kjedene Willy:s (lavpris), Hemköp (supermarked), samt nærbutikk-konseptene «Handlar’n» og «Tempo» har en samlet markedsandel på ca. 20 %. Selskapet er børsnotert i Stockholm, med familieselskapet Axel Johnson AB som hovedeier med 50,1 % av aksjene.

KONTAKTPERSON:

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495

Source: Norges Gruppen

###

NORGESGRUPPEN KÅRET TIL EN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

NorgesGruppen er rangert høyest blant varehandelsbedriftene av yrkesaktive økonomer i Universums årlige karriereundersøkelse. I konkurranse med alle selskaper havner NorgesGruppen på 10. plass blant økonomene.
NORGESGRUPPEN KÅRET TIL EN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

 

NorgesGruppen er rangert høyest blant varehandelsbedriftene av yrkesaktive økonomer i Universums årlige karriereundersøkelse. I konkurranse med alle selskaper havner NorgesGruppen på 10. plass blant økonomene.

Norway, 2016-Oct-31 — /EPR Retail News/ — Mer enn 11.000 yrkesaktive har sagt sin mening i Universums undersøkelse, og HR-direktør Edel Kalstad i NorgesGruppen er godt fornøyd med resultatet.

– Vi jobber hver dag for å ha et inkluderende og godt arbeidsmiljø, og jeg ser med glede at dette differensierer oss. En nærmere titt på resultatene viser også at NorgesGruppen assosieres med et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø. Det vet vi tiltrekker de beste hodene, sier Kalstad.

Det er ikke bare forventninger til arbeidsmiljøet som former resultatene i undersøkelsen. 75 prosent av økonomene forbinder NorgesGruppen med markedssuksess, en annen viktig årsak til at selskapet havner så langt opp på listen.

Torsdag 27. oktober mottok Edel Kalstad utmerkelsen, sammen med HR-sjef Line Beate Jebsen fra Meny og HR-sjef Helene Eidsvig fra Kjøpmannshuset, under lanseringen av årets resultater på restauranten Lorry i Oslo.

Om undersøkelsen
Universum er Nordens ledende spesialist på arbeidsgiverprofilering og Employer Branding, og avdekker hvert år i sin karriereundersøkelse hvilke selskaper som er Norges mest attraktive arbeidsgivere.

Her kan du lese om årets resultater i Dagens Næringsliv.

På foto fra venstre: Helen Eidsvig, Edel Kalstad og Line Beate Jebsen.

Contact:

Per Roskifte
Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt
41516500

Source: NorgesGruppen

###

NORGESGRUPPEN MED NY FAIRTRADE-AVTALE

Norway, 2016-Oct-04 — /EPR Retail News/ — Gjennom ny avtale sikrer man tett forbindelse mellom kunnskap om internasjonal rettferdig handel og norsk dagligvare. Samarbeidet skal fremme og øke tilgjengeligheten av Fairtrade-merkede varer, slik at norske forbrukere kan velge produkter som bidrar til bærekraftig utvikling.

I NorgesGruppens strategi for etikk og miljø i verdikjeden er menneskerettigheter en av tre hovedtemaer og et mål om 15% årlig økning av sertifiserte produkter. I 2015 økte NorgesGruppen omsetningen av Fairtrade-sertifiserte produkter med 40.1%. Størst vekst var det på bananer, roser og kaffe.

– Det er knyttet risiko for brudd på menneskerettigheter til mange av råvarene vi er avhengige av. Sammen med våre etiske retningslinjer for leverandører, vil gode sertifiseringsordninger bidra til å minimere denne risikoen, sier Bjart Thorkil Pedersen fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen.

– Ved å velge Fairtrade støtter vi i tillegg opp om småskalabonden ved en mer rettferdig pris og bidrar dermed til fattigdomsbekjempelse. Gjennom Fairtrade bidrar vi til å redusere risiko i egen verdikjede og samtidig oppnåelse av flere sentrale mål i FNs bærekraftsmål, forklarer Pedersen.

Merkeordningen Fairtrade er bygget på et sett med standarder som skal følges av både dem som dyrker råvarene og av dem som handler med dem. Minimumspris på råvare, forbud mot barne- og slavearbeid, krav til ytterligere ILO-konvensjoner for å sikre arbeiderenes rettigheter, styrking av kvinners rettigheter, krav til miljø og klima, samt premium til sosiale utviklingsprosjekter er sentrale stikkord.

– Vi er selvfølgelig glade for ny og styrket avtale med NorgesGruppen. At NorgesGruppen ønsker samarbeid på utsatte råvarer viser at de tar ansvar for de som trenger det mest bakerst i verdikjeden. Småskalabonden er ekstremt viktig for oppnåelse av FNs bærekraftsmål og her er vi som merkeordning unike. Vi ser frem til videre samarbeid og håper flere av leverandørene til NorgesGruppen også vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål ved å sertifisere sine produkter, uttaler Marianne Størseth daglig leder i Fairtrade Norge.

Kontakt oss:
NorgesGruppen ASA
Karenslyst allé 12-14, postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
(+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen ASA