Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KIWI ÅPNER NORGES GRØNNESTE BUTIKK

KIWI ÅPNER NORGES GRØNNESTE BUTIKK

OSLO, Norway, 2017-Sep-07 — /EPR Retail News/ — NorgesGruppen Eiendom har bygget landets grønneste butikk: KIWI Dalgård, som åpner i Trondheim 7. september.

Ved hjelp av solceller og grunnbrønner produserer butikken mer energi enn den bruker. Overskuddet leveres som varmtvann til radiatorene i 60 leiligheter på nabotomten. – Mange snakker om det grønne skiftet. Vi gjennomfører det, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.

Leverer energi til nabolaget
Taket og veggene på KIWI Dalgård er dekket av 560 kvm solceller som produserer 56 000 kWh i året. Rundt butikken er det boret åtte 270 meter dype grunnbrønner som gir bergvarme tilsvarende 600 000 kWh i året. Sammen med varmegjenvinning fra kjøle- og frysedisker gir dette mer energi enn butikken bruker.

Enova bidrar
Merkostnaden for miljøtiltakene er åtte millioner kroner. Enova har bidratt økonomisk med tre millioner kroner til utprøving av solcellene på butikken.
– Denne miljøbutikken er et nytt eksempel på at KIWI og NorgesGruppen går foran i en utvikling som vi i Enova setter utrolig stor pris på, og er helt avhengig av for å nå våre mål, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Grønn transport
Også transporten av varer til KIWI Dalgård blir miljøvennlig. Fra 2018 skal lastebiler fra NorgesGruppens grossist ASKO gå på el eller hydrogen produsert med egne vindmøller og solceller. ASKO har som ambisjon å være selvforsynt med ren energi i 2020.

– KIWI er kjeden med flest butikker her i landet, så det er klart vi har et ansvar for å ligge i front. KIWI skal gjøre det enkelt for kundene våre å ta grønne valg, sier KIWI-sjefen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpner
Kulturminister Linda Hofstad Helleland klipper snora når KIWI Dalgård åpner torsdag 7. september kl. 10.

SOURCE: NorgesGruppen AS

MEDIA CONTACT
Ingrid Solberg Gundersen
Communications Manager Corporate Information
email
97514495

EPR Retail News