KIRKENS BYMISJON OG NORGESGRUPPEN SKAL SAMARBEIDE I TRE NYE ÅR

KIRKENS BYMISJON OG NORGESGRUPPEN SKAL SAMARBEIDE I TRE NYE ÅR

 

En ny avtale mellom Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen gir mulighet til å skape en forskjell for utsatte mennesker i gatemiljøene, og blant flyktninger og innvandrere.

Norway, 2017-Jan-31 — /EPR Retail News/ — Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen har samarbeidet i mange år om å gi flere mennesker gode måltider, som åpner opp for samtale og fellesskap. Samarbeidet har også handlet om å redusere matsvinn og hjelp til fattige tilreisende.

– Dette er en viktig avtale for oss, og en veldig god «match».  Her kan vi nå nye mål sammen i et viktig samfunnsarbeid, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

– Vi er stolte av samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Vi arbeider med mange av de samme verdiene, sier konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik.

Den nye avtalen gjelder for tre år. Samarbeidet er særlig knyttet til virksomheter på rusfeltet, arbeidstiltak med matdistribusjon og inkluderingsarbeid blant flyktninger og innvandrere.

En bedre hverdag

– Samarbeidet med Kirkens Bymisjon bidrar til at vi kommer videre i vår visjon om å gi mennesker en bedre hverdag.  I praksis handler det bl.a. om innsatsen for å redusere matsvinn ved at Kirkens Bymisjon tar imot matvarer fra våre butikker.  Det kan også være å utveksle erfaringer med å inkludere utsatte mennesker i arbeidslivet.  Med våre 28.000 ansatte har vi god anledning til inkluderingsarbeid i nærmiljøer, sier Hollevik.

Viktig for måltidsfellesskap

– For Kirkens Bymisjon er det spesielt meningsfylt å ha en samarbeidspartner  i matbransjen. Vi legger stor vekt på måltidsfellesskapet i vårt arbeid.  Med midlene fra denne avtalen blir slike muligheter styrket. Måltidsfellesskapene er arenaer for mange personlige møter som til sammen avdekker vesentlige samfunnsutfordringer.  Med NorgesGruppens verdiprofil kan vi samarbeide godt også om samfunnsarbeid med miljøprofil og helse-  og inkluderingstiltak, sier Hvambsal.

Contact:

Telefon: (+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen ASA

###