Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ASKO SKAL SAMARBEIDE MED SCANIA OM HYDROGENDREVNE LASTEBILER

Norway, 2016-Aug-22 — /EPR Retail News/ — ASKO har valgt Scania som leverandør av lastebiler til sitt hydrogenprosjekt. Hydrogen skal framstilles lokalt, ved hjelp av solceller. Målet er at både lastebiler og trucker skal kjøres med lokalt produsert hydrogen.

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytral. Ambisjonen innebærer at ASKO kun skal distribuere matvarer med fornybart drivstoff. Hydrogenprosjektet til ASKO Midt-Norge er et viktig ledd i denne strategien.

ASKO har definert et fremtidig drivstoffmønster hvor elektriske og hydrogendrevne biler vil være et satsingsområde når teknologien er ferdig utprøvd. Det er besluttet at ASKO Midt-Norge skal bygge et anlegg for produksjon av hydrogen. Erfaringene fra dette anlegget vil danne grunnlag for videre satsing på hydrogen innenfor ASKO.

Hydrogenteknologi har et stort potensiale som 0-utslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens elektriske lastebiler kan egne seg mer for bynær distribusjon. De første elektriske lastebilene vil komme på norske veier allerede i høst. De første hydrogendrevne lastebilene vil være i drift høsten 2018.

ASKO har søkt i markedet etter større distribusjonskjøretøy med rekkevidde opp mot 500 km som kan benytte hydrogen som drivstoff. Valget falt på Scania.

ASKO har bestilt tre treakslede chassiser med opsjon på ytterligere en bil. Lastebilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Enova bidrar økonomisk til prosjektet gjennom å støtte ASKOs investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner. Selskapet anser prosjektet som viktig for å bygge kunnskap i bransjen om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under tøffe norske forhold.

For mer informasjon ta kontakt:

ASKO MIDT–NORGE AS, Jørn A. Endresen, + 47 95287845

NORSK SCANIA AS, John Lauvstad, + 47 90684523

ENOVA, Audhild Kvam, + 47 95137086

FAKTA

Om ASKO:

ASKO er Norges største grossist, og leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. ASKO er også en betydelig leverandør til storhusholdnings- og servicehandelsmarkedet. ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskap. Med 600 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter

Source: Norges Gruppen

EPR Retail News