NORGESGRUPPEN SIER NEI TIL MIKROPLAST

NORGESGRUPPEN SIER NEI TIL MIKROPLAST

 

Mikroplast er små partikler som skaper miljøproblemer ved at de ender opp i havet og videre inn i næringskjeden. NorgesGruppen har nå besluttet at produkter i butikk ikke skal inneholde mikroplast.

Oslo, Norway, 2017-Feb-23 — /EPR Retail News/ — NorgesGruppen har i dag ingen produkter med mikroplast. Dette gjelder både produkter fra merkevareleverandører og egne merkevarer.

Det er estimert at vi i Norge har utslipp av mikroplast på ca. 8000 tonn årlig. Plastbiter som er mindre enn fem millimeter regnes som mikroplast.

– Mikroplast er et miljøproblem og NorgesGruppen skal ikke ha varer i sortiment som inneholder mikroplast, sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen.

Miljødirektoratet peker særlig på kosmetikk og tannkrem som varegrupper hvor forbrukerne kan gjøre en forskjell.

– NorgesGruppen har jobbet over tid med å fase ut produkter med mikroplast innen hygieneprodukter og vaskemidler. Mikroplast kan typisk forekomme i tannkrem, såpe, skurekrem, hårprodukter og ansiktsskrubb, men ikke lenger i våre butikker sier Pedersen.

– Problemene knyttet til mikroplast har vært på dagsorden en god stund i bransjen. Vi har hatt et godt samarbeid med leverandørene for å finne gode løsninger. Selv om utfordringer knyttet til mikroplast ikke lenger er like store i vår bransje, er vi glade for at vi kan være tydelige på at vi ikke skal ha mikroplast i våre butikker, ikke minst fordi vi ser at enkelte forbrukere er usikre, sier Pedersen.

– Det er et økende fokus på plastforsøpling generelt, en utfordring NorgesGruppen tar på alvor. I arbeidet for å erstatte plast som lett havner i naturen, som for eksempel Q-tips, gikk NorgesGruppen i 2016 over fra plastpinner til papirpinner, sier Pedersen.

FAKTA

Fakta mikroplast:

  • I Norge slipper vi ut ca. 8000 tonn mikroplast årlig (Tallet inkluderer ikke mikroplasten som blir til når marin forsøpling brytes ned og deles opp i havet)
  • Mikroplast merkes ofte i ingrediensliste som Polyethylene (PE), Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP) eller Polymethyl methacrylate (PMMA)
  • Mikroplast (mikroskopiske plastkuler) finnes i en rekke hygieneprodukter og vaskemidler.
  • Mikroplast vaskes ut gjennom avløp og forurenser havet, brytes langsomt ned og tas opp i sjødyr.
  • Man tilsetter mikroplast i tannkrem og kremer for å få frem en slipeeffekt.
  • Både knuste olivenstener, granulert sukker og salt kan brukes for å erstatte mikroplast i hudpleieprodukter.

Contact: (+47) 24 11 31 00

Source: NorgesGruppen ASA

###