NorgesGruppen fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i matvarer

NorgesGruppen fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i matvarer

 

Samarbeidet i bransjen om å redusere salt i matvarer, har gitt resultater. NorgesGruppen har vært sentral, blant annet ved å fjerne all salt i kjøttdeiger og redusere salt i brød. Arbeidet fortsetter for fullt. Målene er ambisiøse.

Oslo, Norway, 2017-Jun-09 — /EPR Retail News/ — Mandag 29. mai var sentrale aktører i næringslivet igjen samlet hos helseminister Bent Høie. Her ble en statusrapport fra Saltpartnerskapet fremlagt av Helsedirektoratet, og den viste at saltinnholdet i sentrale matvaregrupper allerede ligger på nivå med saltmålene for 2018. Dette gjelder blant annet en rekke brød- og kjøttprodukter.

– Matvarebransjen har vist at samarbeid bidrar til en bedre folkehelse. Jeg er fornøyd med grepene som er tatt så langt, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding fra Regjeringen.

Matvarer som bidrar mest
– For oss har det vært viktig å starte med de matvarene som bidrar mest til salt i kostholdet, hvilket blant annet er kjøttprodukter og brød, nettopp fordi vi spiser så mye av dette, sier Aina Marie Lien, fagsjef sunnhet og ernæring i NorgesGruppen.

Fjerningen av salt i alle kjøttdeigene i NorgesGruppens butikker, dvs. KIWI, MENY, Spar og Joker, innebærer en årlig saltreduksjon på 115 tonn, hvis resten av bransjen følger etter er potensialet ytterligere 140 tonn. Mindre salt i brødene (fra Bakehuset) utgjør en saltreduksjon på drøye 15 tonn per år.
– Det har vært viktig for oss å redusere saltet i alle de brødene vi selger mye av, slik som First Price kneip og KIWI-brødet. Reduksjoner her monner og treffer den jevne forbruker, sier Lien.

Saltreduksjonen i brødene er gjort gradvis for at brødene skal oppleves som like gode på smak., Eksempelvis er Norsk Fjellbrød fortsatt Norges mest solgte brød etter en reduksjon fra 1,3 gram til 1,0 gram pr 100 gram brød (23% reduksjon).

Krydder, supper og sauser
I NorgesGruppen fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i matvarer. Målet er å redusere saltinnholdet med 20 prosent innen 2020, noe som tilsvarer 200 tonn per år.
– Målene er ambisiøse. Vi fortsetter å se på kjøtt og brød, men følger også opp de konkrete målene som er satt for rundt hundre ulike matvarekategorier. Nå prioriterer vi krydder, sauser, supper og ferdigretter, fordi disse varegruppene står for en stor andel av det totale saltinntaket, sier Lien.

– Målet vårt er å redusere saltinnholdet med 20 prosent innen 2020, sier Aina Lien, fagsjef sunnhet og ernæring i NorgesGruppen.

Her finner du mer informasjon om vår helsesatsing.

FAKTA

  • Det daglige saltinntaket er i dag i snitt 10 gram per person. Tallet er noe lavere for kvinner enn menn. Det er stor variasjon fra person til person.
  • Anbefalt daglig inntak er 5 gram per person.
  • Ca. 3/4 av saltet kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder. En reduksjon i saltinnholdet i maten vi kjøper eller får servert vil gjøre en stor forskjell.
  • En nedgang i saltinntak kan gi betydelige helsegevinster.Sideinnhold For mye salt fører til økt blodtrykk, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse.
  • I Saltpartnerskapet, helseminister Bent Høies samarbeidsprosjekt med aktører i dagligvarebransjen, er målet 15% redusert saltinntak innen 2018. Fra 2018 settes nye mål for videre saltreduksjon i matvarer. Det langsiktige målet er gjennomsnittlig saltinntak skal reduseres med 30 prosent innen 2025.

KONTAKTPERSON:
Nina Horn Hynne
Kommunikasjonsrådgiver produkt og trender
93444213

Source: NorgesGruppen ASA

###